Hejsan!

Jag håller på att göra om min hemsida & webbshop och hänvisar till mina sidor på sociala medier under tiden.

Facebook: Annmari Andersson Metallform

Instagram: annmarianderssonmetallform

Verkstad & butik på Lorensdal är öppet som vanligt onsdag-fredag 11-17 och lördag 11-15.

 

A N N M A R I  A N D E R S S O N  M E T A L L F O R M

Lorensdal, Eskilstorps Ängaväg 2-36, Vellinge 

info@annmariandersson.se, 070-747 65 60

 

Lösenord